Nakoľko sa ceny za teplo každým rokom zvyšujú, ľudia nútení hľadať alternatívne riešenia vykurovania. Jednou z možností je vykurovanie biopalivami a dopyt po nich každým rokom rastie. Na základe toho sme sa rozhodli vybudovať veľkosklad s biopalivami a tým zabezpečiť ich dostupnosť za výbornú cenu. Centrálny sklad s drevenými briketami, peletami a štiepaným palivovým drevom sme otvorili od októbra tohto roku (t.j. 2013) v obci Šarovce. Z neho sú expedované väčščie objednávky buď na ďalší predaj alebo priamo k zákazníkom, nakoľko ponúkame aj možnosť rozvozu tovaru. Tovar v menších množstvácj je možné si zakúpiť v miestnych Gazdovských potrebách, s ktorými spolupracujeme.